DOBRODOŠLI

Od 2008 godine FREAKS DIVISION se bavi proizvodnjom skejt parkova, razvojem ekstremnih sportova na Balkanu, promovisanjem urbanih kultura kao i sponzorisanjem mladih talenata za skejt. FREAKS DIVISION je do sada realizovao projekte izgradnje i montaže skejt parkova u Srbiji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji i Makedoniji. Imajući u vidu da je SKATE BOARDING sport sa najvećom tendencijom rasta, naš cilj je da se mladima da mogućnost da uče na rampama najboljeg kvaliteta, izrađenim po svim evropskim standardima. Naš cilj je da u zavisnosti od mogućnosti i ponuđene podloge a u dogovoru sa korisnicima ponudimo najbolje moguće rešenje za izgled parka na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. U projektovanju svih naših parkova učestvuju korisnici kako bi park zadovoljio njihove potrebe. Rampe imaju TUV standard i u skladu su sa DIN EN 14974

VIZIJA

Vidimo ekstremne sportove (skate boarding, rollerblading i BMX) kao kulture koje su zastupljene na teritoriji Balkana i sa kojima se promoviše urbani način života, sa kojim se povezuju mladi različite starosne, polne i etničke pripadnosti. Radimo na promovisanju ideje razvoja ekstremnih sportova kroz izgradnju skate parkova, organizovanje takmičanja i promocija, kao i sponzorisanjem mladih talenata.

MISIJA

"FREAKS DIVISION je odlučan u nameri da pomogne u razvoju i promociji ekstremnih sportova na teritoriji Balkana“. FREAKS DIVISION će sarađivati sa mladima, lokalnim zajednicama, resornim Ministarstvima i Sekretarijatima, medijima, sponzorima i ostalima sa kojima delimo iste vrednosti i ideje. Kvalitet naših proizvoda, projekti i promocije će uvek biti organizovani tako da im cilj bude ostvarenje naše misiju.